Disclaimer 

 
De informatie op de website
www.paardensport-adlauwenl.nl  Er kan geen enkele garantie worden gegeven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website of via deze website verstrekte informatie. Wanneer u deze website raadpleegt, gaat u er ook mee akkoord dat u niet alleen vertrouwt op de gegeven informatie van deze website, maar ook ten alle tijden informatie inwint bij een medisch specialist.

Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en / of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op deze site is geheel op eigen risico.

Op de website zijn externe links aangebracht enkel voor informatief gebruik en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Er is dan ook in geen geval sprake van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten.

Er wordt alles aan gedaan om het probleem van virussen te vermijden, doch kan er niet gegarandeerd worden dat de nieuwsbrief of download bestanden die u aangeboden worden als bezoeker van deze site vrij zijn van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. Bezoekers die zich inschrijven voor informatie of de nieuwsbrief zijn zich hierbij bewust dat zij dit geheel op eigen risico doen. Er is in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan uit deze virussen of andere besmettelijke codes.